وب سایت شخصی هيرش سيديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1387 حفاظت سيستمهاي قدرت دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1382 حفاظت خطوط انتقال قدرت دانشگاه تهران
3 ليسانس 1380 سيستمهاي قدرت دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد