وب سایت شخصی هادي ولاديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1369 مهندسي الکترونيک دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1375 مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتر دانشگاه صنعتي اميرکبير
3 دکتري 1385 ريز سيستمهاي نوري امپريال کالج لندن
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد