وب سایت شخصی افشين حمدي پورردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1392 علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 فوق ليسانس 1380 علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز
3 ليسانس 1376 علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد