وب سایت شخصی محسن حنيفهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 فوق ليسانس 1385 دکتراي عمومي دامپزشکي دانشگاه اروميه
2 دکتري 1390 بيماريهاي داخلي دامهاي کوچک دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد