وب سایت شخصی مهدي قاسمي کاکروديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1374 سراميک دانشگاه علم و صنعت
2 فوق ليسانس 1377 سراميک پژوهشگاه مواد و انرژي
3 دکتري 1386 سراميک فرانسه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد