وب سایت شخصی فرزاد کتيرائيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1379 علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي کاشان
2 فوق ليسانس 1383 قارچ شناسي پزشکي دانشکده پزشکي،دانشگاه تربيت مدرس تهران
3 دکتري 1388 قارچ شناسي دامپزشکي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد