وب سایت شخصی محمد خاکپورردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1390 ادبيات معاصر دانشگاه تبريز
2 ليسانس 1376 ادبيات فارسي دانشگاه تبريز
3 فوق ليسانس 1379 ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد