وب سایت شخصی رضا خردمندردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1384 فيزيک ليزر- ليزر هاي نيم رسانا- سوليتونهاي کاواک دانشگاه تبريز-ايران
2 فوق ليسانس 1379 فيزيک ليزر دانشگاه تبريز
3 ليسانس 1377 فيزيک دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد