وب سایت شخصی علي محمدخورشيددوستردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1995 جغرافياي طبيعي، جغرافياي محيطي، مطالعات زيست محيطي، مخاطرات محيطي و اقليمي و ژئومورفيک، مدل سازي دانشگاه مک کواري سيدني
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد