وب سایت شخصی ليلي فرزين وشردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1386 مهندسي کامپيوتر-نرم افزار دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1388 مهندسي کامپيوتر-نرم افزار دانشگاه تهران
3 دکتري 1393 مهندسي کامپيوتر-معماري و شبکه دانشگاه صنعتي اميرکبير
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد