وب سایت شخصی ليلي محمد خانليردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1374 مهندسي کامپيوتر - نرم افزار دانشگاه شهيد بهشتي
2 فوق ليسانس 1379 مهندسي کامپيوتر - معماري دانشگاه علم و صنعت
3 دکتري 1386 مهندسي کامپيوتر - معماري دانشگاه علم و صنعت
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد