وب سایت شخصی محمدباقر عليزاده اقدمردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1380 پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1388 جامعه شناسي دانشگاه اصفهان
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد