وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1376 اقتصاد نظري دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1378 علوم اقتصادي دانشگاه تهران
3 دکتري 1386 اقتصاد صنعتي دانشگاه جواهر لعل نهرو (هندوستان)
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد