وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدمردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1367 جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1370 ‍ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1374 ‍ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد