وب سایت شخصی مرتضي شجاريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1367 فلسفه اسلامي دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1373 فلسفه اسلامي دانشگاه تهران
3 دکتري 1380 فلسفه اسلامي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد