وب سایت شخصی مهران محبوب خواهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1377 مهندسي مکانيک - ساخت و توليد دانشگاه صنعتي اميرکبير
2 فوق ليسانس 1379 مهندسي مکانيک - ساخت و توليد دانشگاه صنعتي شريف
3 دکتري 1386 مهندسي مکانيک - ساخت و توليد دانشگاه تربيت مدرس
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد