وب سایت شخصی ابوالفضل مجنوني هريسردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1391 آبياري و زهکشي دانشگاه تبريز
2 دکتري 2012 فرصت مطالعاتي خارج از کشور Turkey, University of Ege
3 فوق ليسانس 1384 آبياري و زهکشي دانشگاه شيراز
4 فوق ليسانس 2008 Training course of MODIS receiving and processing system China, Beijing
5 ليسانس 1381 آبياري و آباداني دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد