وب سایت شخصی محمدعلي ميسميردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1382 مهندسي ماشين هاي کشاورزي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1384 مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1392 مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي-مديريت انرژي دانشگاه هومبولت برلين-آلمان
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد