وب سایت شخصی محمد مقدم واحدردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1353 زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1356 اصلاح نبات دانشگاه ايالتي آيوا، امريکا
3 دکتري 1358 اصلاح نبات (ژنتيک بيومتري) دانشگاه ايالتي آيوا، امريکا
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد