وب سایت شخصی محمود محصل فقهيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1385 مهندسي برق - مخابرات دانشگاه علم و صنعت ايران
2 فوق ليسانس 1388 مهندسي برق - مخابرات سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران
3 دکتري 1394 مهندسي برق - مخابرات سيستم دانشگاه تهران - دانشکده فني
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد