وب سایت شخصی بهزاد مظفري تازه کندردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1370 برق الکترونيک دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1374 برق مخابرات (سيستم) دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
3 دکتري 1386 برق مخابرات (پردازش سيگنالهاي گفتار، سيگنالهاي بيو مديکال، مخابرات بيسيم) دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد