وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1382 جغرافياي طبيعي - کليماتولوژي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1367 جغرافياي طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
3 ليسانس 1364 جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد