وب سایت شخصی محمدتقي اعلميردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1366 عمران آب دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1368 عمران ـ سازه هاي هيدروليکي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1383 علوم و مهندسي آب دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد