وب سایت شخصی ناصر صدقيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1378 تاريخ دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1381 تاريخ ايران اسلامي دانشگاه تبريز
3 دکتري 1386 تاريخ ايران اسلامي(تاريخ تحولات ايران عصر سلجوقي) دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد