وب سایت شخصی نصرت اله نجفيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1385 شيمي و حاصلخيزي خاك - تغذيه گياه دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1378 شيمي و حاصلخيزي خاك دانشگاه تهران
3 ليسانس 1374 خاكشناسي دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد