وب سایت شخصی حسين نويدردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1372 مهندسي ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1375 مكانيك ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
3 دکتري 1384 مكانيك ماشين هاي كشاورزي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد