وب سایت شخصی اميرحسين ناظميردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1363 آبياري و آباداني دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1366 آبياري-هيدرولوژي و منابع آب دانشگاه تبريز
3 دکتري 1377 آبياري و زهکشي - آب زيرزميني دانشگاه منچستر - انگلستان
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد