وب سایت شخصی نادر غفاري نسبردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1387 مهندسي صنايع - تکنولوژي صنعتي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1389 مهندسي صنايع - مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
3 دکتري 1393 مهندسي صنايع - مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد