وب سایت شخصی کتايون نفوذيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1386 ميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 فوق ليسانس 1378 دامپزشکي دانشگاه اروميه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد