وب سایت شخصی شاهين اوستانردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1369 خاکشناسي دانشگاه شهيد چمران
2 فوق ليسانس 1373 خاکشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاک دانشگاه تهران
3 دکتري 1383 خاکشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاک دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد