وب سایت شخصی سعيد جهانبخشردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1987 هيدروکليماتولوژي ژاپن
2 فوق ليسانس 1983 جغرافياي محيطي ژاپن
3 ليسانس 1358 جغرافيا ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد