وب سایت شخصی باقر صدري نياردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1358 زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران
2 فوق ليسانس 1367 زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران
3 دکتري 1375 زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد