وب سایت شخصی سعيد مشگينيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1384 مهندسي برق - الکترونيک دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1386 مهندسي برق - مخابرات (سيستم) دانشگاه تبريز
3 دکتري 1391 مهندسي برق - مخابرات (سيستم) دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد