وب سایت شخصی محمدتقي ستاريردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 مهندسي کشاورزي- آبياري دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1380 آبياري و زهکشي دانشگاه صنعتي اصفهان
3 دکتري 2009 آبياري و سازه هاي کشاورزي دانشگاه آنکارا، ترکيه
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد