وب سایت شخصی محمدباقر بناءشريفيانردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 فوق ليسانس 1370 قدرت-ماشينهاي الکتريکي ايران
2 دکتري 1379 قدرت-محرکه هاي الکتريکي ايران
3 ليسانس 1368 قدرت ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد