وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1379 علوم و صنايع غذايي دانشگاه اروميه
2 فوق ليسانس 1381 علوم و صنايع غذايي- تکنولوژي روغن دانشگاه تهران
3 دکتري 1386 شيمي و تجزيه مواد غذايي دانشگاه علوم کشاورزي سوئد
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد