وب سایت شخصی سيد سيامک علوي کياردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 مهندسي کشاورزي - زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1378 اصلاح نباتات دانشگاه تبريز
3 دکتري 1387 اصلاح نباتات - ژنتيک دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد