وب سایت شخصی سجاد توحيديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1385 مهندسي برق - قدرت دانشگاه علم و صنعت ايران
2 فوق ليسانس 1387 مهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشينهاي الکتريکي دانشگاه صنعتي شريف
3 دکتري 1391 مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    انجمن های عضو


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد