وب سایت شخصی مهرداد طرفدار حقردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1380 سيستمهاي قدرت - الکترونيک قدرت دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1372 الکترونيک - قدرت دانشگاه تبريز
3 ليسانس 1369 برق - قدرت دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد