وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1375 بيولوژي دانشگاه اصفهان
2 فوق ليسانس 1378 بيوشيمي دانشگاه تهران IBB
3 دکتري 1384 بيوشيمي دانشگاه تهران IBB
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد