وب سایت شخصی دکتر خليل وليزاده کامرانردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1376 جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1380 سنجش از دور و سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي(GIS) دانشگاه تربيت مدرس
3 دکتري 1390 اقليم و سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي GIS دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد