وب سایت شخصی يوسف نوظهورردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1367 فلسفه دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1369 فلسفه غرب دانشگاه تهران
3 دکتري 1374 فلسفه دوران جديد(اسپينوزا) دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد