وب سایت شخصی يونس جبارزادهردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1381 مهندسي صنايع- توليد صنعتي دانشگاه بوعلي سينا
2 فوق ليسانس 1385 مديريت توليد و عمليات دانشگاه تهران
3 دکتري 1392 مديريت توليد و عمليات دانشگاه تهران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد