وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1385 مهندسي برق- مخابرات دانشگاه تبريز
2 فوق ليسانس 1387 مهندسي برق - مخابرات دانشگاه تبريز
3 دکتري 1391 مهندسي برق - مخابرات دانشگاه تبريز
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد