وب سایت شخصی محمد زادشکويانردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 دکتري 1998 مکانيک- ساخت و توليد دانشگاه بوردو I - فرانسه
2 فوق ليسانس 1994 مکانيک- ساخت و توليد دانشگاه بوردو I - فرانسه
3 ليسانس 1366 مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه تبريز - تبريز - ايران
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد