وب سایت شخصی مهدي ضرغاميردیفسطحسال اخذفیلد تخصصیمحل تحصیل
1 ليسانس 1377 مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف
2 فوق ليسانس 1380 مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
3 دکتري 1386 مهندسي عمران - آب دانشگاه صنعتي شريف
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد