وب سایت شخصی احمد اسدزادهردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1380 1382
2 دانشگاه تبريز رئيس مرکز محاسبات و کامپيوتر دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 1382 1384
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد