وب سایت شخصی عليرضا ختائيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز عضو شوراي مالکيت فکري دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 90/7/1 تا حال
2 دانشگاه تبريز عضو شوراي مرکز رشد دانشگاه دانشگاه تبريز 91 تا حال
3 دانشگاه تبريز عضو کميته HSE دانشگاه دانشگاه تبريز 91 93
4 دانشگاه تبريز رئيس گروه همکاريهاي فناوري دانشگاه دانشگاه تبريز بهمن 1392 شهريور 94
5 دانشگاه تبريز عضو شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه دانشگاه تبريز مرداد 94 تا حال
6 دانشگاه تبريز مدير امور فناوري دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز مرداد 94 دي 96
7 دانشگاه تبريز رئيس کميته بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز مرداد 94 دي 96
8 دانشگاه تبريز رابط تفاهم نامه دانشگاه تبريز با شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي دانشگاه تبريز 1394-2-10 تا حال
9 دانشگاه تبريز عضو شوراي کارآفريني دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز مرداد 94 دي 96
10 دانشگاه تبريز مدير امور پژوهشي دانشگاه دانشگاه تبريز دي 96 تا حال
11 دانشگاه تبريز عضو شوراي آزمايشگاه مرکزي دانشگاه دانشگاه تبريز دي 96 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد