وب سایت شخصی حسين آقاجانيردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز- گروه مهندسي مواد مدير گروه مهندسي مواد 1391/9/9 17/7/1392
2 دانشگاه تبريز- معاونت پژوهش و فناوري مدير امور فناوري 15/5/1392 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد