وب سایت شخصی علي حسين زاده دليرردیفنام موسسهعنوان شغلمحل کارتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز معاون پشتيباني و توسعه منابع دانشگاه دانشگاه 93/11/05 تا حال
2 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده دانشکده کشاورزي 91/04/22 93/05/05
3 دانشگاه تبريز مدير امور آموزشي دانشگاه دانشگاه 87/06/09 91/04/21
4 دانشگاه تبريز رئيس دانشکده دانشکده کشاورزي 84/11/16 87/06/09
5 دانشگاه تبريز مدير گروه مهندسي آب دانشکده کشاورزي 83/01/10 84/11/16
6 دانشگاه محقق اردبيلي معاون آموزشي دانشگاه دانشگاه 80/05/31 82/04/01
7 دانشگاه محقق اردبيلي معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه دانشگاه 78/03/14 80/05/31
8 دانشگاه محقق اردبيلي معاون اداري و مالي دانشگاه دانشگاه 77/03/09 78/03/14
9 دانشگاه محقق اردبيلي مدير گروه مهندسي عمران دانشکده فني 75/05/22 77/03/09
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد